Pot semblar un GPS qualsevol però no ho és. L'APP&Town té una diferencia i és que, a més d'indicar el recorregut més adequat, està adaptada a persones amb diversitats funcionals a través d'indicacions visuals i auditives i avisa si el recorregut està adaptat o no. Aquesta és una de les 83 aplicacions que recull la guia Solucions tecnològiques per a tothom, que busca reunir totes aquelles apps que ajudin a la inserció social i laboral de les persones amb necessitats especials. JOSEP MARIA MARQUÈS director de promoció de l'Ajuntament "La manera tradicional de buscar alguna d'aquestes aplicacions és anar a algun cercador, qualsevol dels que hi ha, i intentar buscar, per tant el que estalviem és molta feina. ¤W2 63 ]] C2.5 G 0 [[ Hem identificat moltes solucions, hem tastejat i hem comprovat la qualitat d'aquestes 83 i són les que d'aquesta manera qualificada posem a l'abast dels usuaris i de les empreses" La guia s'anirà actualitzant de manera constant. Hi podrem trobar, per exemple, dues novetats que presentarà, abans de finals d'any, Esclatec, un centre especialitzat de treball i d'inserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat. La primera és Esclatic, una aplicació de missatgeria instantània per persones amb dificultats de comprensió o de mobilitat gràcies a la combinació de text i icones. . XAVIER CABALLERO director d'Esclatec "És a dir, que un noi em pot enviar pictogrames em pot enviar un missatge i jo amb el meu mòbil el rebré en lletres i en veu i a la inversa" L'altra és una cadira omnidireccional dirigida a través d'un telèfon intel·ligent XAVIER CABALLERO director d'Esclatec "Pot anar paralel·la a un pla, una taula o una paret, amb això ens estalviem totes les maniobres que ha de fer cada vegada que ha de fer una aproximació, per exemple davant d'un quadre" Tot això amb l'objectiu de millorar el dia a dia de les persones amb diversitats funcionals a través de la tecnologia.

El catàleg, anomenat oficialment Recull de solucions tecnològiques per a tothom, és una recopilació d’apps que ja es troben en funcionament actualment i incorporen funcions pensades per a les persones amb algun tipus de discapacitat.

Aquest recull organitza les 83 aplicacions, webs o dispositius segons els camps que pretenen millorar, ja sigui la integració i la inserció laboral (24%) o l’autonomia dels usuaris (38%), la mobilitat (7%), la comunicació i la relació amb l’entorn (16%), l’ús de la tecnologia (10%) o l’accés als serveis d’emergències (5%).

Des del punt de vista dels qui poden beneficiar-se de les aplicacions recollides, la majoria (28%) poden ser usades per tots els col·lectius. Tanmateix, hi ha aplicacions amb funcionalitats específiques per a persones amb discapacitat per trastorn mental, intel·lectual, física, visual, auditiva, amb risc d’exclusió social o per a totes les discapacitats.

Un exemple del tipus de solucions recollides al catàleg és App&Town, una aplicació sobre mobilitat destinada al públic general, tot i que incorpora funcions per a les persones amb discapacitat física. D’altres, com el web Disismore, estan destinades a persones amb qualsevol discapacitat i, en aquest cas, contribueix a la inserció laboral mitjançant una xarxa de persones amb discapacitat.

El Recull de solucions tecnològiques per a tothom es pot consultar en línia des d’aquest enllaç.