Fins a 1.600 investigadors d’arreu del món es van presentar a la segona edició de l’International Early Career Award del Howard Hughes Medical Institute dels Estats Units. D’aquests, només 41 han estat seleccionats per rebre finançament per a la recerca. Dos d’ells són investigadors de la Universitat Pompeu Fabra: el director de l’Institut de Biologia Evolutiva, Tomàs Marquès-Bonet, i Rubén Moreno, cap del grup de Neurociència Teòrica i Cognitiva de la UPF.

Marquès-Bonet explica que la distinció del Howard Hughes implica, d’una banda, entrar en l’elit de la investigació. D’altra banda, la dotació econòmica del premi servirà per poder fer assajos per detectar les diferències genètiques entre els grans simis. També volen aprofitar aquest finançament per aplicar la investigació en la conservació d’espècies.

A l’Institut de Biologia Evolutiva, s’estudien diversos vessants de l’evolució de les espècies. Per posar alguns exemples, s’investiguen migracions humanes, què diferencia els humans dels ximpanzés o la metamorfosi. Tomàs Marquès-Bonet dirigeix l’institut des del mes de febrer passat i reconeix que té per objectiu convertir-lo en un centre de referència del sud d’Europa.