L’estudi s’ha centrat en l’epigenoma, que és un dels responsables de donar a cada cèl·lula la seva funció específica. Han fet una anàlisi exhaustiva de com funcionen els epigenomes de cèl·lules sanes i cèl·lules afectades per diverses malalties, han investigat dos factors clau que influeixen en el desenvolupament d’una malaltia com un càncer, l’origen i el grau d’evolució, en definitiva, per què es desenvolupa un càncer en algunes persones i en d’altres no i per què és més o menys agressiu.

Els investigadors han disseccionat quin és el paper de l’epigenètica en alguns càncers i no només han descrit amb precisió la història evolutiva de cada pacient sinó que també proposen una nova estratègia per predir l’agressivitat de la malaltia d’acord amb el seu grau d’evolució epigenètica.

Segons l’estudi, els tumors que han evolucionat molt s’han fet més forts i el seu pronòstic és francament advers. També detalla quines són les regions alterades que tenen un paper clau en el càncer. La  identificació d’aquestes regions que canvien en funció del càncer permetrà pensar en el desenvolupament de tractaments més precisos, que es dirigeixin a aquelles alteracions moleculars que transformen les cèl·lules normals en cèl·lules tumorals.