Aquesta màquina permet canviar euros per bitcoins. És la primera que ho fa de tot l'estat i es troba al Centre Comercial Diagonal Mar. PABLO BORRELL, director de Màrqueting de PayMaq "El bitcoin és una moneda virtual d'Internet en què no hi ha intermediaris, ni comissions, per tant no tens bitcoins a una entitat financera, a un banc tradicional, sinó que els tens a Internet. Un cop els tens a Internet aquests bitcoins els pots enviar a persones o rebre bitcoins d'altres persones sense comissions." Els diners virtuals serveixen per fer les transaccions que es farien amb qualsevol moneda tradicional. N'és un exemple la botiga per Internet de roba esportiva del Jordi Maura. JORDI MAURA, director de Bussetus "Ens trobem que molts usuaris, molts corredors, no porten diners a sobre, porten només les claus del cotxe. No porten la targeta de crèdit, però sí que porten el seu dispositiu 'smartphone'. Amb l'aplicació del bitcoin, per a nosaltres és una manera molt fàcil de fer una venda i facilitar la transacció dels productes." De moment les transaccions amb bitcoins són reduïdes, però l' ús va creixent. PABLO BORRELL, director de Màrqueting de PayMaq "En un primer moment, amb molta sorpresa. Els usuaris, molts d'ells, es pregunten què és el bitcoin. Actualment a Espanya s'estima que hi ha 40.000 usuaris que tenen bitcoins. I la veritat és que a Catalunya, i sobretot a Barcelona, és el lloc d'Espanya on està més difós." Aquesta nova moneda virtual ni es veu, ni es pot tocar, però té un valor real. Un bitcoin equival a 433 euros.

El caixer inaugurat avui al Centre Comercial Diagonal Mar ha estat fabricat per l’empresa barcelonina PayMaQ, amb seu al barri de Sant Ramon. Juntament amb el Bbank, preveuen instal·lar-ne un centenar per tot Espanya durant els propers mesos, sobretot en altres centres comercials de Barcelona, València i Madrid. De moment, el caixer només serveix per canviar euros per unitats de Bitcoin, però aviat també permetrà recuperar bitcoins en efectiu.

La compra de bitcoins a través d’Internet no és pas anònima. Tampoc no ho serà en aquest caixer, que incorpora un lector de DNI electrònic i una càmera per enregistrar la imatge del client i del seu DNI o passaport. Per comprar unitats de Bitcoin, l’usuari ha de tenir un compte obert a Bbank o crear-lo allà mateix. Llavors s’hi introdueix la quantitat desitjada, en euros en efectiu, i es processa la transacció: la màquina imprimeix un rebut amb l’ingrés i informa del preu a què s’han comprat els bitcoins, segons la cotització constant a Bitstamp, a què s’afegeix un 3% de comissió.

Bitcoin és una moneda virtual que permet fer transaccions financeres globals a través de mitjans exclusivament electrònics i sense intermediaris que hi apliquin cap comissió. No està vinculada a cap país ni banc en concret, sinó que el seu valor (entre 400 i 500 euros la unitat) depèn exclusivament del propi mercat i de l’ús que en facin els usuaris. L’emissió d’unitats bitcoin depèn d’una màquina programada per garantir l’estabilitat d’aquest mercat, que mai no podrà superar els 21 milions de bitcoins arreu del món. Les transaccions fan servir sistemes criptogràfics que eviten robatoris i falsificacions.

Les unitats de bitcoin s’expressen habitualment amb vuit decimals, i el més petit d’aquests s’anomena Satoshi, en honor a la persona o grup de persones que va desenvolupar el bitcoin entre 2009 i 2010, que es deia Satoshi Nakamoto. Des de llavors, l’ús de bitcoins s’ha estès molt per Internet i, darrerament, han sorgit diverses iniciatives per connectar aquest mercat virtual amb els diners en efectiu. Els primers caixers de Bitcoin es van instal·lar fa uns mesos a Vancouver (Canadà). Al desembre va arribar el primer a Europa, a Hèlsinki (Finlàndia).