Bria ha destacat la necessitat que la tecnologia es posi al servei dels anomenats “reptes de ciutat” i ha assegurat que Barcelona és líder en aquest camp en àmbit europeu. A més, ha explicat que s’està caminant cap a una ciutat basada en el programari lliure i ha recordat que encara existeix “una escletxa digital que també ho és socioeconòmica i de gènere”.