Es posa en marxa la incubadora de projectes audiovisuals BTV MediaLab. L'objectiu és poder disposar d'un espai on poder desenvolupar aquest projecte, estar continuament assesorat per poder tirar-lo endavant i disposar d'una ajuda econòmica de 7.000 euros. Des del BTV Media Lab es demana a canvi que les idees que es presentin tinguin un fort component d'innovació i tecnològic. Tota la informació està disponible al web btv.cat barra medialab. Lau Delgado coordinador BTV Media Labs: "Aquests tipus de projectes poden estar vinculats a auna tecnologia o poden estar vinculats a altres processos del món audiovisual com són la narrativa. per exemple estem parlant de buscar altres maneres d'utilitzar el món dels dornes. El món de la tansmissió de continguts, codifiació de continguts, distribució de continguts,a través d eles diferents plataformes tecnològiques." Barcelona Televisió ha apostat tradicionalment per formats innovadors i el BTV MediaLab vol anar un pas més enllà. La idea és poder difondre aquests projectes, tots amb un fort component creatiu, en les diferents finestres que ofereix BTV, ja sigui la televisió, el web, la ràdio o les xarxes socials. Sergi Vicente, director de BTV: "Recollint la tradició en aposta per innovació de BTV, el que fem és abocar-nos'hi. El que farem és dotar amb diners i també amb un espai perquè tota aquella gent del sector audiovisual que tingui idees i que les vulgui posar en pràctica els poguem acompanyar, els hi poguem facilitar tot aquest acompanyament. I, a partir d'aquí, sorgiran coses." Hi ha temps per presentar els projectes fins a l'1 de febrer de 2017.

BTV Medialab és un espai que té per objectiu principal donar suport a la innovació. En aquest sentit treballa en dues línies: la creació d’una incubadora de diferents projectes mediainnovadors que siguin útils per als ciutadans de Barcelona i oferir alhora un servei d’acolliment i de transferència de coneixements per assegurar la viabilitat d’aquests projectes.

Per poder desenvolupar el vostre projecte a BTV Medialab és necessari que reviseu les bases generals de la convocatòria, teniu temps fins a l’1 de febrer de 2017. Es busquen projectes que estiguin vinculats a la tecnologia, com per exemple l’ús de drons o de l'”open data” per arribar a diferents audiències o que prevegi una narrativa que funcioni en diferents plataformes digitals, el conegut com a transmèdia, entre altres molts exemples. Els projectes seleccionats podran gaudir d’una ajuda econòmica d’un màxim de 7.000 euros i la possibilitat de gaudir d’un seguiment i un assessorament a través de les instal·lacions del Canòdrom, on es troba el Parc de Recerca Creativa. Es vol també que el projecte es pugui difondre mitjançant les diferents finestres de BTV.