Els nens i nenes de l’Escola Poblenou descobreixen a un taller de l’Associació contra el càncer què és el pH. Amb diversos experiments observarem com canvien de colors algunes substàncies en barrejar diferents líquids.
Mantenir el pH de l’organisme en el marge correcte és important perquè el cos funcioni correctament.