Potser perquè han arribat acompanyats dels pares però, pràcticament, no hi ha hagut plors el primer dia d'escola d'aquests nens de P3. Aquí no són els únics que s'estrenen, també ho fan els professors i el director que comencen a l'Anglesola, la nova escola pública del districte. Lídia Mendoza, mestra “Aquests primers dies són de molta emoció. Hem estat tot el mes de juliol, alguns dies d'agost fins i fins tot ahir, el dia de la Diada, arreglant coses.” Stand up- Anna Feliu Els alumnes han començat les classes en un espai provisional, la masia de Can Rosés, que fins fa uns mesos acollia una biblioteca. Aquest any escolar només hi estudiaran els alumnes de P3 i any rere any se sumarà un curs. Mentrestant es començarà a construir un centre nou en aquest solar del carrer de Numància. L'escola ha obert amb 40 places i un projecte educatiu innovador. Toni Otero, director Escola Anglesola “Treballem a partir de projectes, no fem servir llibres de text individualitzats. Sobretot el que volem és que l'alumne sigui el protagonista del seu propi procés d'aprenentatge.” Carme Poll, mare “El que ens va convèncer va ser seure'ns i parlar amb el Toni i tot l'equip i vam dir: aquí. Vull dir que ens era igual que fos aquest espai, que fos en un barracó.” imatges d'arxiu Quan estigui enllestit el centre nou, s'hi traslladaran, a més dels alumnes de l'Anglesola, els de l'Escola Ausiàs March, que es fusionaran en un sol centre. Aquesta decisió va ser molt polèmica el curs passat i no tenia el suport de l'AMPA. Tot i això, els plans del Consorci d'Educació segueixen endavant i l'objectiu és que les dues escoles treballin plegades fins que en formin una de sola.

L’Escola Anglesola ha començat en un espai provisional, la masia de Can Rosés, que fins fa un mesos acollia una biblioteca. Durant l’estiu, s’hi han fet les obres d’adaptació i, segons el director de l’escola, Toni Otero, l’espai està completament adaptat per als alumnes.

Aquest any només hi estudiaran dues classes de 20 nens de P3 i, progressivament, s’hi sumarà un curs per any fins a arribar a completar tots els cursos de l’educació primària. Això sí, Otero espera que en un parell o tres d’anys ja estigui enllestit l’edifici nou de l’escola, que es començarà a edificar en un solar del carrer de Numància, a escassos metres de l’edifici actual de Can Rosés.

Fusió polèmica

Quan estigui enllestit el centre nou, s’hi traslladaran, a més dels alumnes d’Anglesola, els de la veïna Escola Ausiàs March, i es fusionaran en un sol centre. Aquesta decisió del Consorci d’Educació de Barcelona va ser molt polèmica quan es va fer pública a finals del curs passat i no va rebre el vistiplau de l’AMPA de l’Ausiàs March. A més, en aquell moment, el consorci volia que els nens de P3 nous de tots dos centres ja entressin directament a l’Escola Anglesola, anys abans de la fusió definitiva dels dos centres. Els pares de l’Ausiàs March s’hi van oposar ja que consideraven que això passaria per separar germans, que es veurien obligats a anar a escoles diferents. Finalment, l’Ausiàs March ha pogut començar el curs amb 12 alumnes de P3 i l’Anglesola ho ha fet amb 40, de manera que quan es fusionin els dos centres es podran mantenir dues línies per curs. Segons Otero, la idea és que les dues escoles treballin plegades fins que n’acabin formant una de sola.

Projecte innovador

Per al Consorci, la creació de l’Anglesola servirà per compensar la demanda de places d’educació pública que hi ha al districte. A més, segons el director del centre, Anglesola proposa un projecte innovador, ja que s’hi treballarà a partir de projectes, sense fer servir llibres de text individualitzats i intentant que l’alumne sigui el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge i que construeixi ell mateix el coneixement.