L’ordenança singular de terrasses a l’entorn de la Sagrada Família estableix que no es poden posar terrasses a les voreres del perímetre del temple, excepte una filera de taules a la banda muntanya del carrer de Provença i al xamfrà dels carrers de Sardenya i Provença. Els criteris s’han establert per garantir el flux de vianants, els accessos de veïns al comerç, el pas de vehicles d’emergència i serveis o les condicions d’accessibilitat.

Joan Itxaso, de la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, diu que teòricament aquestes terrasses s’haurien d’haver retirat el dia 27 d’abril, i que no fent-ho els restauradors estan “desobeint la llei” i “provocant l’Ajuntament”. Però les terrasses encara són legals perquè el període d’al·legacions que es va obrir en entrar en vigor la norma no ha acabat, és en fase de respostes. L’Ajuntament no sap la data exacta d’acabament de tot el procés.

Segons els veïns, un dels punts més problemàtics és el xamfrà dels carrers de Mallorca i de la Marina. Aquests vetlladors, que no hi haurien de ser, també suposen un obstacle a la via pública tenint en compte els rius de turistes que s’acosten al temple. Un altre punt afectat és el carrer de Provença entre Marina i Sardenya. Els establiments tenen dret a posar-hi una sola filera de taules però la majoria en posa dues.

En tot cas la regulació no ha arribat a temps per afavorir el flux de gent en el pic de l’afluència turística.