L’increment també es produeix entre les estudiants de quart d’ESO. Si a l’enquesta del 2012 van dir que l’havien presa el 9,3 %, el 2016 el percentatge puja fins al 23 %. El mateix passa amb els nois d’aquesta edat que afirmen que la seva parella l’ha feta servir alguna vegada: el 2012 varen ser el 5,8 % i al 2016 el 17 %. En cap dels casos, no hi ha grans diferències segons el nivell socioeconòmic del barri on estudien els alumnes.

Des del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS),  que dispensen un miler de píndoles l’any, consideren les xifres d’ús de la píndola de l’endemà són “positives” perquè indiquen una major conscienciació i apoderament entre les adolescents a l’hora d’evitar embarassos no desitjats. Els professionals també apunten que aquest augment s’explica perquè la píndola es coneix més i és més accessible. Un 86% de les noies que es van dirigir l’any 2016 al CJAS havien pres només una vegada la píndola de l’endemà, i només en un 4% havien repetit la presa 3 o més vegades.

La píndola es dona de franc als centres d’atenció primària i pagant, sense recepta mèdica, a les farmàcies, tot i que no tots els establiments han notat per igual la tendència creixent. Segons les últimes dades del Departament de Salut, l’any 2016 els CAPs en van dispensar 12.972 unitats, mentre que a les farmàcies se’n van vendre 45.737 l’any 2015.

Els mètodes anticonceptius entre els joves

La mateixa enquesta constata un lleuger descens dels joves que han tingut alguna vegada relacions sexuals amb penetració. El 2016, el 25 % dels nois de quart d’ESO  i el 23 % de les noies han tingut relacions sexuals, mentre que a segon de batxillerat són el 53,7 % els nois i el 53 % de les noies.  En aquest últim cas, la xifra baixa pràcticament 10 punts percentuals.

Pel que fa als mètodes anticonceptius, el més utilitzat és el preservatiu. El segueixen la píndola anticonceptiva i la marxa enrere, segons l’edat. De les dades també es desprèn que els estudiants dels centres situats en barris més desfavorits utilitzen amb més freqüència mètodes no efectius, com la marxa enrere o calcular la data.