Un estudi de la UAB liderat per l’investigador del grup INTERFASE, Jaume Fons, han desenvolupat la metodologia per construir el mapa interactiu d’infraestructura verda urbana i periurbana d’Europa de l’Àgència Europea del Medi Ambient. Aquesta eina permet avaluar la connectivitat de les grans ciutats amb el seu entorn natural i l’accessibilitat de la població a les àrees verdes. A Espanya, el mapa mostra un total de 37 ciutats, de les quals quinze són considerades ciutats verdes.