La llicenciada en física i fundadora de La Mandarina de Newton, Irene Lapuente, aprofita la seva secció setmanal per demostrar-nos, amb els seus habituals experiments, la presència de l’atmosfera terrestre.