És una sessió de treball dins l’aigua que exercita el cos de manera intensa i posa especial èmfasi en els abdominals. L’aigua disminueix el risc de lesions per impacte i fa que l’esforç hagi de ser molt més gran.