Durant segles els carrers més antics de Barcelona amagaven un edifici emblemàtic que ha sortit a la llum gràcies a la perseverànça del seu descobridor. La Sinagoga Major de Barcelona és una de les més antigues d’Europa i la que es va descobrir més tard. Està al barri del Call al carrer de Marlet número 5 i encara conserva l’arquitectura medieval.

L’any 1987, el medievalista Jaume Riera i Sans va fer un estudi sobre quina era la ubicació probable de la que va ser Sinagoga Major de la ciutat fins adio los pasos iniciales que permitieron prever la situación exacta de lo que ful 1391. Un fet que va posar sobre la pista Miguel Iaffa. Aquest relata com amb una brúixola va anar seguint les pistes que segons la tradició marca la ubicació d’aquests temples. Iaffa va comprar l’edifici, va crear l’associació del Call de Barcelona i va recuperar aquesta part de la història. Finalment es va inaugurar l’any 2002.