El projecte del nou equipament de Can Carol disposarà d’una sala polivalent i 30 metres quadrats per a exposicions. A la primera planta hi haurà aules i un bar. A més, es guanyarà superfície, ja que es recuperarà la coberta com a espai d’activitats. Aquesta proposta, però, no té el vistiplau del veïnat.

Can Carol

Les entitats del barri consideren que les bases no recollien les seves necessitats i demandes i per això els dos representants veïnals en el jurat del concurs d’idees es van negar a signar l’acta. “Si s’ha arribat a aquest punt és perquè les bases estaven mal enfocades. Crec que hauria estat convenient donar-les a conèixer abans a les entitats”, assegura Francesc Ruestes, un dels representants dels veïns.

Les entitats del barri demanen un soterrani que funcioni com a magatzem, una sala d’exposicions gran, la recuperació de la torrassa i que no es dupliquin elements amb l’altre nou equipament de la zona, l’antic consolat de Dinamarca, ja que tots dos espais disposaran d’una sala polivalent.

Segons el districte de Gràcia encara hi ha temps per perfilar detalls. Consideren que s’ha fet un bon procés participatiu. “No està res determinat, les bases recollien el que es va treballar en el procés participatiu i això no acaba aquí, el projecte final continuarà amb la participació dels veïns i els col·lectius”, ha explicat el conseller del districte de Gràcia, Robert Soro.

Ara queda fer-ne l’avantprojecte, el projecte executiu i les obres. Mentrestant es treballarà en comissions la definició dels usos del nou espai. En aquest punt, el veïnat també ho clar. Reclamen que el món del còmic estigui present a Can Carol.