Les galeres reials que defensaven el comerç pel Mediterrani es van construir en unes drassanes que ara són al Museu Marítim de la ciutat.