Els entorns del carrer de la Verneda, on es troba la fàbrica del plom, canviaran radicalment en els propers anys. Els enderrocs i l’obertura del carrer del Concili de Trento han estat un dels primers passos d’aquesta transformació, i els següents podrien ser definir els futurs usos de la fàbrica del plom. L’entitat que la regenta, Biciclot, canviarà de seu a finals d’any i l’Associació de Veïns del Clot – Camp de l’Arpa ha aprofitat per reclamar que l’Ajuntament compri el terreny, qualificat com a equipament, i s’hi ubiqui la biblioteca del barri.

“A priori”, el Clot disposa d’una biblioteca des del novembre del 2013, quan es va inaugurar la Biblitoeca el Clot – Josep Benet, dins de l’edifici Disseny Hub. Els veïns asseguren, però, que en estar ubicada a l’altra banda la plaça de les Glòries Catalanes, a la zona corresponent al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, són pocs els que la fan servir.