RAMON FONT, portaveu d'USTEC "Persones que ja estaven malaltes a 1 de setembre no s'han cobert fins al 14 de setembre perquè no hi havia nens. És clar, això és un menysteniment de la feina que està fent tot el professorat des de l'1 fins al 14 molt important. Fem la mateixa feina, però pitjor perquè nosaltres ja fèiem tot el que podíem abans que ens incrementessin les hores lectives."

Segons el sindicat d’ensenyament USTEC, fan falta 7.050 mestres a Catalunya per tornar a la situació de fa cinc anys, abans de les retallades, i fins a 11.150 docents per millorar-la. Per això consideren insuficients els 790 nous professors que s’han incorporat aquest curs escolar.

D’altra banda, el sindicat també ha reclamat que les baixes se substitueixin des del primer dia i no als 10 dies, com asseguren que suceeix. USTEC ha alertat que  un total de 5.192 professors substituts han arribat aquest mateix dilluns als centres educatius “sense conèixer el centre ni l’alumnat que tindran”. El sindicat assegura que aquestes substitucions cobreixen baixes de juny i començament de setembre, i no s’han cobert per estalviar-se pagar mig mes de salari perquè encara no hi havia alumnes. El Departament d’Ensenyament, però, afirma que gairebé 3.000 d’aquests substituts corresponen a reduccions de jornada i, per tant, “coincideixen amb el titular de l’assignatura”.