BOI RUIZ, conseller de Salut "Podem anar a les urgències d'atenció primària i ser atesos, ens faran les proves que siguin necessàries, tindrem més rapidesa en la resolució, ens derivaran si cal a un hospital i això no substitueix l'hospital sinó que hospital i CUAP es complementen de manera bidireccional."

Les urgències dels CUAP s’han incrementat un 125% durant aquest període. Aquests centres poden realitzar proves com radiografies i analítiques i disposen de boxs d’observació i sales de cura, alhora que estan connectats en línia amb un hospital de referència per fer consultes.
Tot plegat ha permès que els grans hospitals de la ciutat tinguin un major pes en les urgències més greus i que bona part de les menys greus passin a ser ateses als CUAP. La intenció és que aquest pla s’estengui a la resta del territori català.