Els guals són un tema polèmic a Can Rectoret, perquè els nous veïns estan obligats a pagar-los i això causa desigualtats entre el veïnat. L'ajuntament té la intenció de fer-los pagar a tothom. Fins ara una moratòria de l'Ajuntament, vigent els últims anys, permetia que els veïns no haguessin de pagar els guals. Ara, però, el consistori obliga a abonar-ne l'import als qui arriben al barri si volen obtenir la cèdula d'habitabilitat. JOSÉ LUIS LORENTE, president AV Can Rectoret "Un senyor em diu 'jo aquí estic pagant gual i el senyor de davant que té un pàrquing més gran no està pagant gual, què està passant aquí?' O sinó, si no es vol pagar, doncs que se li retornin els diners als senyors que estan pagant el gual." De moment, però, l'Ajuntament allargarà la moratòria un any més per poder trobar una solució adequada a la zona i amb la qual estiguin d'acord tots els veïns. Com que no es pot garantir un servei de retirada d'un cotxe tan ràpid com a la zona urbana de Barcelona, el preu no seria el mateix. JOSEP MARIA JULIÀ, comissionat de Collserola "Per començar en un primer any aplicant un rati, un coeficient, imagina't d'un 0,4%, que això possibilitaria que la gent tingués dret al seu gual, que d'altra banda és obligatori i anar-se adequant durant un període determinat d'anys que pactarem amb els veïns per adequar-se a la mateixa normativa municipal. És una idea." Els veïns, però, no troben cap avantatge a pagar el gual. ANDREU LEGAZ, veí "Jo veig una cosa que no és necessària pel sistema de convivència que hi ha aquí, no hi ha aglomeració de cotxes i de places d'aparcament, en sobren per tot arreu." JOAQUIM CIVIT, veí "Com que hi ha tant d'espai, ningú no hi aparca. És diferent que sigui un carrer de Barcelona que hi ha molt de trànsit, que la gent ha d'aparcar perquè ha d'anar a un lloc, o ha d'anar a un altre. Llavors l'aparcament és molt reduït, oi? Llavors pagar nosaltres un gual és una cosa que la trobem innecessària per a nosaltres, oi?" A més, veuen més prioritari que l'Ajuntament acabi d'urbanitzar el barri abans de cobrar-los els guals.