Les 15 universitats representades al Centre Cívic Cotxeres de Sants provenen de nou estats, com Califòrnia, Kentucky o Arizona. Vuit dels centres són de titularitat pública envers set de privats. Els estudiants s’han pogut informar aquesta tarda sobre els programes acadèmics, les proves de selecció de les universitats, els tràmits que cal fer per estudiar als Estats Units, el nivell d’anglès requerit, els preus dels estudis i les beques que poden sol·licitar.

L’assessora acadèmica Kara Madden explica que la flexibilitat dels estudis universitaris nord-americans és un gran avantatge. “Els estudiants poden entrar sense triar una carrera concreta, poden tantejar diverses matèries abans de decidir-se.” Madden assegura que als Estats Units van molt buscats els llicenciats en estudis de ciències, enginyeries i tecnologia.

Kara Madden també ha aclarit un dels inconvenients que veuen moltes famílies, el preu dels estudis. La matriculació a les universitats públiques oscil·la entre els 10.000 i els 15.000 euros i en el cas de les privades es pot enfilar als 20.000 euros. L’assessora acadèmica puntualitza que les famílies no arriben a pagar aquestes quantitats pel sistema de beques, “en poden sol·licitar en funció dels talents que tinguin, des d’esports fins al compromís cívic”.