Per fer possible un increment de l’arribada d’alumnes extracomunitaris a les universitats catalanes es convalidaran les titulacions de batxillerat sense que els joves hagin de fer la selectivitat. Des d’ara i fins a 2020 el govern s’ha marcat com a fita passar dels 12.000 joves als 22.000 alumnes, gràcies a la captació d’alumnes sobretot d’Amèrica Llatina i països emergents com la Xina i Índia. Encara s’incrementin el nombre d’alumnes no hi haurà més màsters, que ens els últims anys s’han anat reduint des dels 580 als 475 actuals. Amb aquesta font d’ingressos addicional, la Generalitat preveu invertir part dels diners a més beques.

L’objectiu del govern català és que l’augment d’estudiants extracomunitaris que accedeixin a un grau sigui d’un 10 % (5.000 places addicionals). En general, la presència d’estudiants internacionals (comunitaris i no comunitaris) és del 5% en els graus i del 35% en els màsters.

Defensa de l’augment de ràtios

El director general d’Universitats, Lluís Jofre, ha defensat l’augment de les ràtios perquè “tenir entre 40 i 50 estudiants en una classe és millor que tenir-ne 20”. Segons Jofre, “el sistema té disponibilitat per atendre aquests estudiants, addicionals als que tenim ara, perquè enriqueix l’aula tenir estudiants de tot el món”. El govern estudia, que amb la incorporació de més alumnes a les titulacions amb més demanda, que les classes s’ofereixin a aquest grup en anglès o castellà.