JOAN GAYARRE, estudiant "Sóc en Joan Gayarre, de 76 anys, alumne de la Universitat de l'Experiència, fomentada per la UB. El que estic estudiant és Informació, Documentació i Biblioteca en clau personal. El meu interès és el de fer un índex de llibres d'una biblioteca que tinc bastant nombrosa. L'ambient de classe amb els grans és d'un gran companyerisme i amb els estudiants joves compartim passadís i aules. No hi sabem veure cap estranyesa amb ells. Seria interessant que ells veiessin en nosaltres un alicient o un interès per seguir-se formant quan acabin els estudis universitaris. La birllantor i la rapidesa d'una persona jove, els grans ho podem compensar amb una implicació i una voluntarietat. Els néts estan curiosos... em miren les notes ja que jo insisteixo tant amb ells".