En tot cas, la jornada intensiva haurà de tenir l‘aprovació de la comunitat educativa i de les famílies. També s’haurà de garantir el compliment d’hores de classe anuals, el transport escolar i el menjador.

La proposta havia provocat un fort malestar entre el professorat. Ara, Educació diu que el canvi ha estat possible gràcies als nous decrets d’autonomia de centres, que atorguen més autoritat als directors d’escola.