Estava previst des que es va començar el projecte de la Sagrada Família, fa més de 100 anys. L'espai comprès entre el carrer de Mallorca i l'avinguda Diagonal ha d'acabar sent un passeig de 60 metres d'amplària com a accés a la porta principal del temple. Avui però, encara costa d'imaginar com serà en un futur. JOAN BOVER "El projecte de Gaudí preveu una escalinata que hauria de passar per sobre del carrer de Mallorca i acabar amb un gran passeig just on ara hi ha una zona edificada". Fa 40 anys, Barcelona no tenia cap pla definit que unifiqués criteris urbanístics. La mort de Franco va plantejar un nou escenari polític i l'any 1976 es va decidir crear un Pla General Metropolità per solucionar aquesta mancança. Uns mesos abans s'hi va permetre, però, la construcció d'habitatges. Tot i això, aquest pla general urbanístic, que continua vigent, va definir-lo com un espai a transformar en zona verda. CARLES CARRERAS, catedràtic de Geografia de la UB "En aquell moment és possible que això s'aprovi així i que no se'n faci cas, perquè ningú creia que el projecte tan descomunal pogués avançar a la velocitat que ha avançat". Aquest fet ha tornat a posar sobre la taula el debat de com, qui i quan s'expropiaran aquestes dues illes de cases. L'Ajuntament, encara no vol parlar de dates. El patronat de la Sagrada Família tampoc no té pressa. Asseguren que la façana de la Glòria es pot acabar sense necessitat d'enderrocar cap edifici. En qualsevol cas, sembla clar que aquestes finques, tard o d'hora, hauran de desaparèixer. En les expropiacions forçoses, el bé comú sempre preval per sobre de l'interès privat. "Un monument de la importància i de la repercussió cultural, mediàtica i econòmica de la Sagrada Família és evident que està per sobre de molts interessos privats".