"En aquest edifici de la Vall d'Hebron hi ha sis escales de veïns. Una d'aquestes va instal·lar una antena de telefonia mòbil al terrat comunitari fa més de 15 anys. La resta volen que la retirin perquè creuen que els està afectant la salut." JOAN BAUTISTA, veí del bloc "Des de sempre els veïns hem pensat que aquesta antena ens era nociva perquè ha mort molta gent en aquest bloc, gent relativament jove. Càncers o malalties rares." En Joan i en Luis tenen càncer. Asseguren que n'hi ha més casos al bloc. Per això han estudiat la legislació vigent i han elaborat una queixa conjunta amb la resta de la comunitat. L'han presentada al districte per expressar-los la seva preocupació. LUIS LAITA, veí del bloc "¿Las antenas son nocivas o no son nocivas? Siempre te queda la duda. De lo que sí estamos seguros es que si no hubiese la antena no estaríamos preocupados todos los vecinos." "És una escola de disminuïts físics que és a pocs metres de l'antena." Aquest és el seu principal argument. Asseguren que, segons la llei, les antenes han de mantenir una distància amb els centres educatius que aquesta no respecta. D'altra banda, els veïns de l'escala que va instal·lar l'antena diuen que tot està en regla. Expliquen que ha de ser l'Ajuntament qui la tregui si no reuneix els requisits. Ells van signar un contracte amb una empresa de telefonia mòbil que ara no poden trencar. MANEL BELLO, veí de l'escala amb l'antena "Si no reuneix les condicions, que hi ha una escola sota de casa del bloc nostre i a l'altre costat n'hi ha una altra que és Pau Casals i no reuneix les condicions, l'Ajuntament s'ha de preocupar de treure-la." El districte ha comprovat la documentació aportada pels veïns i ha dictaminat que l'antena compleix la normativa.