LAIA SERRA, advocada d'Ester Quintana "Està negant que l'origen de la lesió d'Ester Quintana sigui causat per algun tipus de munició dels Mossos d'Esquadra quan aquest fet va succeir davant de nombroses persones, hi ha moltes gravacions individuals, de cadenes de televisió, que estaven presents en aquell moment i, per tant, podem objectivar sense cap mena de dubte quin va ser l'origen."

També han presentat una llista amb una quinzena de testimonis i la documentació mèdica. Creuen, de fet, que amb les proves presentades el conseller d’Interior, Felip Puig, no podrà negar que la lesió hagi estat provocada per una bala de goma.