A Catalunya, l’inici de l’eclipsi serà immediatament abans de la sortida del Sol i acabarà a les 10.17 h. El màxim de l’eclipsi serà a les 8.58 h, quan la Lluna taparà poc més de la meitat del disc solar.  Segons els experts, donada l’hora i l’època de l’any, per poder observar l’eclipsi des de territori català caldrà fer-ho des de llocs sense obstacles a l’horitzó en la direcció sud-est. La bona visió del fenomen dependrà també de la meteorologia i de si hi ha gaires núvols o no.

A Barcelona, diverses entitats faciliten l’observació del fenomen. La Universitat de Barcelona (UB) ha habilitat un enllaç a la pàgina web del Departament d’Astronomia i Meteorologia a través de la qual es podrà seguir l’eclipsi en directe. D’altra banda, l’associació Aster convida els ciutadans a observar l’eclipsi des del castell de Montjuïc. Els experts recomanen que, per mirar l’eclipsi, es prenguin precaucions i no es miri directament el sol.