Aquest mes començaran les obres de remodelació de la plaça del Pedró. Serà la primera de les 34 actuacions que s'emmarquen dins del Pla de barris del Raval Sud. El projecte s'executarà en vuit anys i té una dotació econòmica de 15 milions d'euros. D'aquest pressupost, tres milions d'euros es destinaran al projecte més important del pla, la remodelació dels Jardins de Sant Pau del Camp. Aquesta intervenció ha de començar aquest any, però encara no té un projecte definit. Una altra partida important dins l'àmbit de l'habitatge, dos milions d'euros, es destinarà a la rehabilitació d'habitatges. XAVIER VALLS, director de Foment de Ciutat Vella "L'hem retardat una mica en el temps perquè ens feia una mica de por que tot fossin actuacions individuals de les cases i no es veiés res i que la gent digués: "A Raval Sud no està passant res". Per tant, aquest suplement d'inversió es retardaria en el temps per potenciar l'espai públic en primer lloc". El programa preveu també actuacions en els àmbits de medi ambient, dinamització social i econòmica i equipaments comunitaris.Per exemple, es treballarà especialment en la supressió de barreres arquitectòniques. Un dels projectes destacats serà la reforma del Centre Cívic Drassanes. XAVIER CUBELLS, director del Servei d'Atenció a les Persones de Ciutat Vella "Es construirà un elevador de manera que la gent que ha tingut problemes per accedir al Centre Cívic per preoblemes d'adaptació, quedaran resoltes. Amb aquesta ampliació hi haurà alguns espais que haurem de reformular". I una altra bona notícia per als veïns del Raval Sud. La creació d'una xarxa de carrils bici, el 80% dels quals es faran en calçada per facilitar la mobilitat dels vianants. Aquest projecte es complementarà amb una campanya de sensibilització adreçada als usuaris de bicicletes.