Fins fa un any, per adquirir la píndola de l'endemà s'havia d'acudir a un centre de planificació familiar on, després de donar les explicacions pertinents, et donaven gratuïtament el fàrmac. Ara, és tan fàcil com dirigir-se a una farmàcia i pagar 18€. Aquesta accessibilitat ha canviat els hàbits de consum de la píndola de l'endemà. MONTSERRAT PULLÈS, farmacèutica "Hem notat un augment, unes tres vegades més que l'any anterior". Els centres de planificació familiar asseguren que la venda de la píndola en farmàcies és positiu ja que, d'aquesta manera, se n'universalitza l'accés però també hi veuen alguns inconvenients. ROSA ROS, directora del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat "És cert que els agents de salut, els farmacèutics potser no arribaran tan a fons com podem arribar els serveis d'aquestes característiques". Paradoxalment, l'augment de la demanda de la píndola de l'endemà a les farmàcies no ha significat que n'hagi disminuït als centres de planificació. I és que en plena crisi econòmica, el fet que aquí sigui gratuïta n'ha mantingut la demanda.