Denuncien incoherència jurídica, inacció dels partits polítics i estigmatització per part de la societat. Per això el sindicat Otras de treballadores sexuals ha convocat les jornades ‘Treball sexual, drets laborals i sindicació’ per tractar aquests tres àmbits. S’hi han fet taules de debat i també hi ha hagut un espai per la participació dels treballadors i les treballadores sexuals.

La treballadora sexual i activista Conxa Borrell és secretària general del sindicat Otras. Denuncia el tracte vexatori que viuen i la impunitat amb què es vulneren els seus drets pel fet de no estar protegides legalment. Demanen als partits polítics que escoltin les seves reivindicacions i que treballin plegats en un marc jurídic que reconegui els drets laborals i la no criminalització de la seva professió.

La doctora en dret Nuria Ayerra ha participat en les jornades i ha assenyalat la importància de treure la regulació del treball sexual del debat moral i traslladar-lo a l’àmbit jurídic. Creu que quan tingui la consideració d’activitat econòmica, les persones que l’exerceixen podran acollir-se als mateixos drets que qualsevol treballador autònom o assalariat.

A banda de les tres taules de debat, els assistents han pogut traslladar els seus dubtes i reflexions als ponents. Han demanat més implicació política, han recriminat la manca de compromisos concrets i per escrit als seus programes i han lamentat l’ús instrumental que es fa de la prostitució.