L’Agència de Salut Pública de Barcelona torna a actuar als entorns dels Jardins dels Tres Tombs per la presència de rates. Arran de l’avís que van fer algunes famílies a través de l’Escola Bressol els Tres Tombs, l’ASPB ha optat per intervenir a la xarxa de clavegueram per fer fora aquests animals de l’espai abans de fer actuacions en superfície a l’interior de l’illa, motiu pel qual durant aquest dimarts s’ha tancat la zona de jocs infantils.

La zona de jocs infantils s’ha precintat aquest dimarts

El parc infantil tanca per actuar contra les rates

L’actuació s’ha fet arran de l’avís que van fer les famílies a l’escola bressol municipal que es troba en aquest punt, que es va posar en contacte amb l’ASPB. En una circular, el centre explica que “des del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes (SVIPLA) van inspeccionar el parc en la seva totalitat” i que “consideren que cal tancar la zona de jocs infantils, atès que hi ha un cau sota l’estructura del castell“. Per això, de moment, les famílies no hi podran accedir.

L’ASPB, a través del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes (SVIPLA), ha posat en marxa, en coordinació amb Parcs i Jardins i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), el pla per eliminar la presència de rates. S’està actuant a la xarxa pública de clavegueram de la zona i, a més, aplicaran altres accions fins que s’elimini la presència de múrids en aquest espai públic.

La zona ja es va desratitzar fa menys de dos anys

Es dona el cas que la part de jocs infantils d’aquest interior d’illa ja es va haver de tancar a l’estiu del 2022 per rates. L’estiu del 2022 es va dur a terme una intervenció als jardins que es va donar per tancada a l’octubre del mateix any.

Des de l’ASPB recorden que els avisos dels veïns els ajuden a actuar amb més celeritat. Aquests avisos es poden fer per diversos canals : 010, web Atenció en Línia, app Barcelona a la Butxaca i OAC’s de forma presencial.