En l’incident d’execució, el Govern espanyol adverteix al TC que la declaració d’independència no només té efectes polítics, sinó “evidents efectes jurídics i vinculants”. En aquest sentit, en la providència, el Constitucional adverteix a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, als membres de la Mesa i els de la Diputació Permanent que tenen l’obligació d’acatar la suspensió i se’ls adverteix de les “eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les quals podrien incórrer”. Concretament, se’ls diu que han d’abstenir-se a “iniciar, tramitar, informar o dictar, en l’àmbit de les seves competències, algun acord o actuació que permeti atorgar valor jurídic a la declaració d’independència i, en especial, a les previsions de la llei 20/2017 suspesa”.