Aquest curs els estudiants universitaris catalans han pagat, segons l'observatori del sistema universitari, més d'un 20% del cost dels estudis. Una xifra per sobre (superior) de la que ha donat fins al moment la Generalitat, que assegura que els estudiants només n'assumeixen al voltant d'un 15% del cost. VERA SACRISTÁN, coordinadora de l'informe "Com que a Catalunya els estudiants paguen més del 20% del cost dels estudis, l'aplicació del decret llei es podria fer sense pujar els preus actuals." Catalunya és una de les comunitats més cares de l'Estat. De fet, els universitaris catalans són els que més paguen, de mitjana, per estudiar un grau. Ara, per fer estudis d'Humanitats, per exemple, es paga uns 900 euros per curs. Amb l'augment de taxes del 66% que vol imposar el govern de la Generalitat, el curs vinent podria acabar costant 1.500 euros. VERA SACRISTÁN, coordinadora de l'informe " Si augmenten els preus d'uns forma substantiva i seguim tenint un sistema de beques tan feble que afecta poques persones i per poc import, en principi, passarà com a d'altres països, un decrement de la demanada." Aquesta situació podria provocar, segons els membres de l'obsevatori del sistema universitari, que l'alumnat triï les carreres per criteris econòmics i fins i tot que a la llarga deixi de ser un sistema equitatiu. Per això critiquen el decret aprovat llei aprovat a l'abril pel govern central. DÍDAC RAMÍREZ, rector de la UB " És un decrat precipitat, feble, técnicament." Respecte a la resta d'Europa, la universitat pública espanyola és la sisena més cara de la Unió Europeu i una de les que menys beques ofereix.

El primer informe que estudia l’evolució de preus a Catalunya i els compara amb els d’Espanya i la resta del món, elaborat per l’Observatori del Sistema Universitari, especifica quant paguen els estudiants universitaris. Del text, se n’extreu que la implantació de l’espai europeu d’educació superior, el Pla de Bolonya, ha representat un incremement dels costos superior al 10%. I en el cas dels estudis oficials de màster, els preus mínims han arribat a créixer un 43% per sobre de l’IPC des que es van implantar, ara fa cinc anys.

L’estudi estima que els universitaris catalans paguen, actualment, el 21,38% de mitjana del cost dels estudis que cursen. Aquest cost la converteix en una de les comunitats autònomes més cara.