(ACN) Un estudi de la Universitat de Barcelona ha detectat que durant el curs 2020-2021, en plena pandèmia de covid, el risc de tancament de les escoles públiques va ser més alt en els districtes més pobres de Barcelona. Els resultats mostren una tendència a l’alça, “sostinguda i significativa”, del risc de tancament de les aules en els districtes amb ingressos mitjans més baixos, fins al punt que la probabilitat a Ciutat Vella, el districte més desafavorit, era sis vegades superior al de Sarrià – Sant Gervasi, el més ric. “D’aquesta manera, els infants d’àrees per sota de la mitjana d’ingressos anuals de la ciutat presentaven més risc de confinament de les seves aules”, explica Carles Pericas, primer autor de l’estudi.

Els investigadors apunten a la necessitat de tenir en compte les desigualtats socioeconòmiques a l’hora de dissenyar polítiques públiques davant futures pandèmies o altres crisis sanitàries similars.

“La pandèmia va actuar com a catalitzador de totes les desigualtats prèviament existents”

Els investigadors assenyalen que la pandèmia també va actuar “com a catalitzador de totes les desigualtats prèviament existents i va magnificar les sinergies entre si: com més vulnerable sigui un individu o una població, pitjors resultats en salut tindrà”.

L’estudi s’ha basat en dades del Departament d’Educació sobre les escoles públiques de primària de Barcelona des de setembre del 2020 fins a febrer del 2022, moment en què va canviar la normativa sobre els confinaments a les escoles. Els investigadors han fet el recompte, per districtes, del nombre d’infants aïllats o en quarantena i també dels dies que cada infant va romandre a casa pel confinament de la seva classe.

Un exemple d’aquesta interrelació entre malaltia i desigualtat és que el tancament d’escoles va implicar l’aturada de serveis essencials dels centres educatius, com ara el servei de menjador o els programes de suport a la salut mental, que “han pogut impactar negativament en la salut dels infants i estudiants més desfavorits”. En futures situacions que requereixin mesures de confinament en l’àmbit escolar, s’hauria de garantir l’accés als serveis complementaris que s’ofereixen des de les escoles i també aconseguir l’equitat en l’accés a la docència telemàtica.