En l’informe de 2012, presentat aquest dijous, es destaca que la retallada de drets i d’oportunitats s’han intensificat amb la crisi. L’entitat també denuncia que la desigualtat s’ha institucionalitzat amb decisions de caire polític com ara negar l’accés al sistema de salut públic o permetre actuacions “directes i desmesurades de les forces de seguretat pública” que es manifesten en les batudes i les identificacions basades en el perfil ètnic.

SOS Racisme ha mostrat preocupació perquè, per primera vegada en 20 anys de trajectòria, els casos entre particulars constitueixen la tipologia més nombrosa, un 30% de les denúncies, amb l’agreujant que pràcticament la meitat d’aquestes són per agressions físiques. Els responsables de l’informe consideren que la discriminació s’ha normalitzat socialment, i els preocupa l’evolució de la política a casa nostra on, per exemple, un moviment obertament xenòfob com Plataforma per Catalunya obté un important suport social.

Durant 2012 es van atendre 495 casos (80 de nous i 144 de seguiments de casos d’anys anteriors). Pel que fa als casos nous, la segona tipologia més nombrosa, després de les agressions i discriminacions entre particulars, són les agressions i abusos dels cossos de seguretat per motius de raça, amb un 29% dels casos. En tercera posició hi ha la discriminació en serveis socials no bàsics (11%) i també en els bàsics (10%) i la situació econòmica també ha fet que aflorin un 10% de casos de discriminació laboral. Menys denúncies, però preocupants, són les d’abusos de la seguretat privada (6%) i les d’agressions per part de grups d’extrema dreta (4%).

Percentualment un 47% dels casos nous responen a situacions de racisme social, és a dir, discriminacions que es manifesten en els àmbits de la vida quotidiana d’una persona (conflictes entre veïns, entre companys de feina, al carrer, als locals d’oci, serveis privats o transport públic, entre d’altres). El perfil majoritari de les víctimes és el d’un home en situació regularitzada que fa entre 11 i 15 anys que viu a Catalunya i que té una situació economicosocial estable, a més de ser coneixedor dels seus drets i dels mecanismes per defensar-los.

Per acabar, preocupa el fet que el 54% dels casos gestionats es porten per la via penal, que s’utilitza cada vegada més, en concret en el 71% dels casos ubicats en espais de convivència o entre particulars, quan anteriorment no era la via habitual. SOS Racisme ha denunciat que, dels casos resolts, un 44% ha estat favorables a la víctima i un 53%, desfavorables. Segons l’entitat, hi ha “desviacions negatives influenciades per la tipologia de casos en què intervenen cossos de seguretat pública, que es resolen majoritàriament de manera desfavorable”. Això, segons l’associació, passa perquè la via penal és la més utilitzada i en aquests casos les possibilitats d’èxit disminueixen en part per la presumpció de veracitat que s’atribueix als agents policials.