Alguns nens del barri del Clot tindran ulleres o podran anar al dentista gràcies a aquests collarets. L'ONG Petits Somriures els ven per recaptar diners i ajudar famílies amb pocs recursos a aconseguir aquests serveis que no cobreix la Seguretat Social. OLGA MARTÍNEZ, membre de Petits Somriures "Les famílies que no tenen recursos i van al metge i troba una problemàtica de salut. Ells els deriven a la treballadora social i quan veu que un nen necessita unes ulleres o unes plantilles o un dentista, tot això que no cobreix la Seguretat Social, en els deriva a nosaltres." Dos dels quatre nens que ja han atès es van endur unes ulleres. Ara en tenen tres més en curs i cinc en llista d'espera. El problema és que manquen dentistes solidaris que hi vulguin col·laborar. OLGA MARTÍNEZ, membre de Petits Somriures "Fa uns mesos era perfecte perquè tothom volia col·laborar moltíssim i molt bé però ara, fa unes dos setmanes, vaig anar a cinc o sis dentistes i he tingut tres negatives. Aprofito per demanar dentistes professionals, solidaris, que els puguem enviar els nens i que ho facin amb preus solidaris, però gratuïtament no." A més de fer-ho amb els collarets l'ONG es finança organitzant festes i amb les aportacions d'empreses i particulars. Diuen que qualsevol donatiu és bo per aconseguir un Petits Somriure.