Els problemes auditius entre els joves són cada cop més freqüents. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que en 30 anys gairebé la meitat de la població jove tindrà dificultats d’audició. Els ciutadans, sobretot els que viuen en grans ciutats, estan constantment exposats a nivells sonors massa elevats; tant, que l’oïda pot veure’s afectada.

A continuació recollim diversos consells per portar una vida auditiva sana i evitar lesions que, en la majoria de casos, no tenen cap solució.

Recomanacions per evitar problemes auditius

1. No estar exposat a més de 85 decibels durant vuit hores

Tampoc no estar-ho a escenaris de 100 dB durant 15 minuts. Aquest són dos consells que facilita l’OMS per evitar el desenvolupament de lesions auditives en edats juvenils.

2. Escoltar música amb auriculars a un nivell raonable

Contràriament al que pot pensar l’opinió pública, diu Joan Domènech, membre de la Societat d’Otorrinolaringologia de l’Acadèmia de Catalunya, els reproductors de musica amb auriculars no són perjudicials per a la salut. El que és perjudicial és la forma d’utilitzar-los. En un carrer amb molt soroll pel trànsit de vehicles o per obres a la via pública, l’usuari apuja el volum per damunt del so ambiental, fet que pot resultar perillós. Es recomana escoltar música dins d’un nivell raonable, per sota dels 75 decibels.

L’Organització Mundial de la Salut va més enllà i recomana no escoltar música amb auriculars durant més d’una hora al dia i a un volum que no superior el 60 % de la capacitat màxima del reproductor.

Auriculars

3. Protegir-se les orelles en concerts, discoteques i festivals

A banda dels alts nivells de so que es puguin registrar al carrer, moltes persones es mouen per ambients amb un nivell de soroll que pot causar una pèrdua auditiva progressiva. És el cas de les discoteques, els bars, els centres comercials, les botigues de roba juvenil o festivals de música. En aquests casos es recomana adquirir i posar-se taps a les orelles per protegir-les de possibles lesions.

4. Abaixar el volum d’espais musicals

Aquest consell va més dirigit als tècnics de so, responsables i empreses organitzadores de concerts, festivals i altres esdeveniments musicals. En molts casos, diu Domènech, els registres d’aquests espais no són aptes per a l’oïda humana. Això vol dir que una exposició constant a altaveus molt potents ocasiona problemes d’audició.

5. Revisions periòdiques

Els problemes d’oïda entre els joves són difícils de detectar. En el cas de les persones amb edats que oscil·len entre els 12 i els 35 anys, la pèrdua d’audició no és tan accentuada i, per tant, les proves no les acostumen a identificar. Tot i això, fer-se revisions periòdiques pot ajudar a detectar una lesió auditiva i començar a detectar-la abans que empitjori.

En resum, els experts asseguren que la prevenció és clau per evitar lesions a l’oïda, ja que un cop detectades aquestes ferides poden ser irreparables.

Quins problemes auditius puc patir?

Tot i que n’hi ha desenes, els joves poden trobar-se problemes d’audició com:

  • acúfens: són uns xiulets que se senten a l’oïda sense que hi hagi cap so real a l’exterior que el produeixi. Majoritàriament està causat per l’exposició a nivells de so molt elevats.
  • hiperacúsia: si bé és menys comú que els acúfens, és una patologia que també poden desenvolupar les persones. La persona sent molèsties davant de determinats sorolls estridents, com els sorolls de plats o els crits aguts dels nens.