carrer Major de Sarrià
Imatge: Paola de Grenet

Fa un mes que els contagis per covid-19 a Barcelona baixen a tots els districtes des del pic de la sisena onada a mitjans de gener. Malgrat que el virus perd pistonada, Sarrià – Sant Gervasi encapçala els registres més pessimistes a finals de febrer. Precisament, és en aquest districte on els casos es van disparar abans de Nadal.

Amb les dades de la covid-19 més recents, Sarrià – Sant Gervasi és l’únic districte que ha superat la taxa dels 350 casos per cada 100.000 habitants en l’última setmana consolidada, del 14 al 20 de febrer. La xifra s’apropa a la incidència que hi havia en la setmana del pont de la Puríssima. Malgrat tenir l’índex més alt, la corba s’hi ha doblegat.

Gràcia i Sant Andreu són els següents districtes amb el balanç més alt. Tot i que la sisena onada va engegar a Sarrià – Sant Gervasi, la situació es va desfermar a Sant Andreu durant el pic de la corba, mentre que Gràcia va destacar negativament durant la baixada. Per això, encara són dels més tocats per la pandèmia.

Per què hi ha més covid a Sarrià – Sant Gervasi?

Segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), les particularitats de la sisena onada podrien haver causat que Sarrià – Sant Gervasi sigui el més afectat. Per exemple, quan es va produir l’explosió de casos a finals de desembre i principis de gener, l’accés a l’oci i sortides a segones residències van ser motiu de més risc de contagi.

D’altra banda, més poder adquisitiu també podia significar més capacitat per comprar proves diagnòstiques, sobretot, abans que es regulés el preu dels tests d’antígens. Un altre factor que pot haver influït és l’impacte de la pandèmia a les escoles de la zona.