Fins ara, els estudiants de batxillerat tenien un nombre de places reservades, però enguany no hi ha hagut aquesta divisió. Competien de manera directa amb els estudiants de formació professsional, que no havien de fer la selectivitat. Per ells, només comptava l'expedient. JOAN MAJÓ, comissionat per a universitats i recerca "Es veia que el que s'ha fet aquest any podia ser una certa distorsió en titulacions, ja es preveia en quines seria, i així ha passat. En titulacions com educ inf q el 90 d'estu són de FP2" . També s'hauria donat el cas contrari: a Medicina, a la qual abans també es podia accedir des d'FP, aquest any només hi ha estudiants de batxillerat. Per corregir aquesta distorsió, el govern central proposa que en la propera convocatòria els estudiants que vulguin optar a la puntuació per sobre de 10 facin la mateixa prova específica que els de batxillerat. La mesura no compta amb el suport del comissionat català, que proposa fer marxa enrere i implantar un model que permeti lligar els cicles formatius amb les carreres universitàries segons el contingut. JOAN MAJÓ, comissionat per a universitats i recerca "Mantenir els cupos mentre treballem a buscar una nova fórmula o unes noves proves d'accés a la universitat, i això no vol dir que siguin estancs que no es moguin sinó jugar amb lligar molt família amb titulacio". La polèmica ha deixat una mica de banda la implantació de l'espai europeu d'educació superior, el Pla de Bolonya en el primer dia del curs a moltes universitats. Enguany és el primer en què ja no es pot accedir a cap llicenciatura o diplomatura. Els qui tenen la carrera començada amb el pla antic, però, disposen encara de cinc anys per acabar-la.