Amb la nova regulació, impulsada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, se’n podran beneficiar totes les persones que, per les seves limitacions, no poden portar a terme activitats bàsiques de la vida diària.

Mentre que els grans dependents podran triar entre rebre l’assistència com a prestació econòmica o en forma de servei, la resta de dependents rebran directament un assistent proporcionat per una empresa o entitat acreditada. Aquesta prestació, però, estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària.