"Busca y captura - crida i cerca, finiquito - quitança o liquidació, uso y disfrute - ús i gaudi". Aquestes són algunes de les traduccions que podem trobar en aquest llibre d'estil jurídic en català, obra de l'advocat Joaquim Triadú. La seva finalitat, facilitar la feina a tots els juristes que vulguin fer algun tràmit en català, en un moment en què s'ha assolit ja un 20% de sentències emeses en aquesta llengua. L'evolució positiva és evident, si ens fixem en fa tot just 10 anys, quan només s'emetia en català poc més d'un 1% de les sentències. JOAQUIM TRIADÚ VILA-ABADAL, advocat i autor de 'Llibre d'estil jurídic en català' "Això ha anat canviant gràcies a l'ubicació a Barcelona de l'Escola Judicial, gràcies a que ja hi ha noves promocions de llicenciats en dret que estan entrant al sistema judicial pel sistema del quart torn". El català està guanyant força en àmbits com el dret civil o els contenciosos-administratius, però en el món del dret penal i els tribunals, el castellà continua sent la llengua dominant. JOAQUIM TRIADÚ VILA-ABADAL, advocat i autor de 'Llibre d'estil jurídic en català' "Ens queda un focus on s'ha d'entrar més a fons i és el món judicial, el dels tribunals i jutjats... Bàsicament la por és a que s'endarrereixi el procediment perquè si el jutge no entén el català haurà de demanar que li tradueixin i això pot endarrerir". Segons Triadú, ja no hi ha excusa per no escriure textos jurídics en català. La Generalitat, fins i tot, té un servei gratuït de traducció de literatura jurídica del castellà al català.

Prova d’aquesta tendència és també el llibre que ha escrit un reconegut advocat de la nostra ciutat i que suposa una eina més per a aquells juristes que vulguin fer tràmits legals en català.