La Rosa va decidir que volia donar a la seva filla un entorn íntim i proper. Primer es va estar-se a casa amb una cuidadora i als dos anys van veure la necessitat de relacionar-la amb altres nens. La Claudia està fent el procés d'adaptació a la petita Miranda acompanyada de la seva mare. Quan ella se senti còmoda i segura ja podrà estar-s'hi sola. Tot i això, la Rosa com els altres pares, mantindrà un paper molt actiu en el funcionament de l'escola. ROSA CATALÁN, membre de Famílies en joc "Cada 15 dies, cada diumenge, fem assemblees on es tracten tots els temes. Des de coses tan senzilles com actuem si hi ha un conflicte...". Són un grup d'entre 10 i 12 famílies que s'han organitzat sota la iniciativa Famílies en joc. Han adaptat un espai del casal de barri la Miranda per portar a terme un projecte de criança compartida. A tocar del Parc Güell, es desenvolupa aquesta iniciativa educativa que se centra a acompanyar els infants en el descobriment d'allò que els envolta, mai imposant sinó proposant i deixant el nen lliure perquè aprengui per ell mateix. VICKY MATEU, educadora de La petita Miranda "Jo no li dic al nen com s'utilitza aquell recurs. Jo no li diré sí o no, molt bé o molt malament. Per ells, és més trobar els seus propis èxits i el fracàs no entra ben bé perquè, com que no entra un molt malament". Dels nou mesos als quatre anys poden participar d'aquest procés d'aprenentatge. Els més petits, sempre acompanyats d'un adult i els més grans, fins que han completat el procés d'adaptació. La criança compartida es basa en el respecte, l'afecte i la llibertat. Una alternativa de les famílies a les tradicionals escoles bressol. LETICIA MEYER, membre de Famílies en joc "Una oportunidad de integración y participación. Famílias estrangeras y también auctòctonas. Creo que, desde el punto de vista comunitario, es muy importante". Cada nen té uns gustos i uns interessos propis que van descobrint per ells mateixos. La feina de l'educadora és donar-los els recursos i les eines que necessiten. A través d'aquest tipus de projectes els nens agafen un confiança i una autoestima que ja no perdran perquè han descobert el món a través dels seus ulls.