Les àrees principals d’actuació en els propers anys seran les malalties cròniques i els hàbits de vida poc saludables. La conselleria entén que l’envelliment de la població i els mals hàbits es troben en l’origen de les malalties més comunes com ara la diabetis, el càncer o la insuficiència cardíaca o respiratòria. El Pla de Salut 2011-2015 s’orienta a millorar l’abordatge d’aquestes patologies tant des de la prevenció com de l’atenció un cop la malaltia està diagnosticada.

El nou pla també persegueix que l’atenció primària pugui ser més resolutiva. En aquest sentit, proposa que el 2015 els CAP tinguin consultes d’oftalmologia, salut mental, dermatologia, otorinolaringologia i aparell locomotor. El document també apunta que la transformació dels serveis sanitaris passa perquè els metges i les infermeres tinguin més implicació en la presa de decisions.  El pla preveu que aquests professionals augmentin la seva participació en la planificació, la festió  i l’avaluació dels programes de salut. L’objectiu és seguir l’exemple del què ja s’està fent amb la priorització de les llistes d’espera per a cirurgia.

El document no inclou propostes sobre el finançament del sistema sanitari, les relacions laborals, la gestió interna de les organitzacions, el sector privat i la recerca i la innovació. D’acord amb la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, aquest pla ha de ser aprovat pel Parlament de Catalunya.

En conèixer la notícia, els metges de capçalera catalans han demanat més recursos per poder aplicar el Pla de Salut 2011-2015, presentat pel conseller de Salut. La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) ha considerat assolibles els objectius del pla, sempre que hi hagi una major dotació econòmica per a l’atenció primària.

Pel que fa a assumir la resolució de problemes especialitzats com ara els dermatològics o d’otorinolaringologia, els facultatius consideren que caldrà acordar quins processos i tractaments ho permeten. Amb tot, la CAMFiC s’ha felicitat per com s’ha portat a terme el disseny del Pla de Salut de Catalunya, especialment per l’àmplia representació de l’atenció primària en els debats i l’elaboració de documents.