Rafel Ribó

, síndic de greuges, ha presentat aquest dijous la resolució de la investigació que s’ha dut a terme arran de la denúncia del cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Vall d’Hebron, Manuel Galiñanes. Aquest va vincular la mort de dos pacients coronaris amb la reducció pressupostària destinada al centre. Ribó afirma que “no hi ha indicis concloents que les mesures de contenció pressupostària incideixin en aquests dos casos. Les intervencions quirúrgiques que no es van fer no es poden atribuir a les retallades” i ha rebutjat que el centre hospitalari vivís una situació de “col·lapse”.

Ribó ha detallat que en el primer dels casos es tractava d’un pacient de risc que va accedir al Vall d’Hebron a través del servei d’urgències però provenia d’un “altre centre hospitalari important de Catalunya” que ja havia rebutjat la intervenció”. El síndic apunta que quan els facultatius del Vall d’Hebron van decidir operar-lo existia “disparitat mèdica” sobre si el nivell de febre que presentava el malalt “permetia més o menys celeritat en l’operació”.

En el segon dels casos, el pacient estava “estable” i tenia programada una intervenció sense caràcter d’urgència, que es va ajornar en un primer moment perquè prenia medicaments anticoagulants que podien suposar un risc i, en una segona ocasió, perquè es van anteposar altres operacions que requerien més immediatesa.