Sembla una reunió d'inici de curs normal, com les que s'acostumen a fer a totes les escoles de la ciutat, però si ens hi fixem de prop, els assistents són, en la gran majoria, avis i també algun cangur. A l'Escola Pia saben que passen moltes hores a càrrec dels més menuts de la casa i per això els volen facilitar tota la informació, perquè es puguin implicar millor en l'educació dels néts i, en el cas dels cangurs, dels nens que cuiden. ALBA CASTELLS, directora pedagògica d'infantil i primària "I la idea es una mica aquesta que el mateix tema de fons que transmetem els pares també tinguem un altre ocasió per transmetre-ho els avis i fer-los aliats nostres a la feina educativa." Sempre s'ha dit que els avis estan per consentir i els pares per educar, aquesta màxima, diuen els educadors, que s'ha de seguir respectant. També es important que s'impliquin en el dia a dia de l'escola i en les activitats que fan els néts. Aquí Internet és una eina molt important que a més pot servir per unir dues generacions en aparença tan allunyades. Els avis agraeixen veure reconeguda la seva tasca, que és gairebé imprescindible en l'educació actual. "I per tant juguem un paper important perquè tenim temps i al tenir temps els hi pots dedicar, fins i tot veus coses amb el teus néts que amb els teus fills no havies fet i per tant gaudeixes no es un tema que facis patint si no que el gaudeixes." "Nosaltres ens hem de mantenir en rereguarda i en moments donats estar al seu costat, al costat del nèt-" Esta clar que els temps canvien i que els avis i fins i tot els cangurs tenen un rol cada cop més cabdal en l'educació dels més menuts de la casa, conscients d'aquest rol important en aquesta escola hi han organitzat fins a quatre reunions dedicades exclusivament a tots ells.

A l’Escola Pia Balmes aquest dimecres s’ha fet una reunió d’inici de curs i no es que vagin tard. Aquesta reunió, està integrada exclusivament per avis i cangurs. Tant el director com l’equip educatiu del centre saben que passen moltes hores a càrrec dels més menuts de la casa, gairebé tant com els pares, i per aquest motiu volen que també gaudeixin del mateix tracte al centre.

Pels avis, sentir-se integrats en el dia a dia del centre és molt important. Són ells els que acostumen a recollir els nens a la sortida del centre i són les primers a tenir una conversa amb ells. Per això en aquestes reunions els recomanen que s’informin de les activitats que es fan a l’escola i que acostumen a estar penjades a Internet. Poder compartir aquesta navegació amb els néts pot ser una bona manera d’apropar les dues generacions. Gràcies a aquestes reunions ja s’ha iniciat un curset d’Internet dedicat els avis que estan especialment interessats en acabar amb la fractura digital que els separa.

Tots els avis presents en la reunió tenen clara dues coses, que ells no poden substituir l’educació que donen els pares en cap cas, però tenen una cosa que ells no tenen, temps. Per això en aquestes reunions animen els avis a explicar històries per fomentar la creativitat dels més menuts.

Si bé aquestes reunions no són una activitat que es faci a la majoria dels centres de la ciutat, fer una tasca informativa i sobretot formativa amb els avis i els cuidadors només pot aportar beneficis els alumnes.