La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha desactivat aquest migdia l’Avís preventiu d’episodi ambiental de contaminació per partícules NO2. Els nivells d’aquest dissabte són clarament inferiors als dels darrers dies. Per contra, els índex de PM10 empitjoren cada hora que passa a causa de les fogueres i els petards.

Les partícules en suspensió (PM) estan formades per una mescla de partícules líquides i sòlides de substàncies orgàniques i inorgàniques suspeses en l’aire. Aquestes partícules es classifiquen en funció del seu diàmetre: les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) i les partícules en suspensió de menys de 2,5
micres (PM2,5).

El 23 i 24 de juny, revetlla i dia de Sant Joan, acostumen a ser els dies que es registra una pitjor qualitat de l’aire a Barcelona, pel que fa a partícules en suspensió (PM10) a l’atmosfera, fruit del gran volum de petards que es tiren i de la pólvora que queda en l’ambient. També per la combustió de fustes a les tradicionals fogueres. L’apropament d’aquest dia fa preveure doncs un empitjorament de les condicions ambientals. De fet, els registres d’aquest matí a les 9 h ja mostraven valors regulars a l’estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire (XVPCA) ubicada a l’Eixample.

Els efectes per a la salut  de les  PM10 són un augment d’afeccions respiratòries i cardiovasculars, com ara l’augment d’episodis d’asma.