L’Ajuntament de Barcelona donarà prioritat als jocs per a la mainada de 0 a 3 anys a la reforma de l’interior d’illa Carme Biada. Destinarà 220.000 euros a la renovació integral dels jardins, ubicats entre els carrers de Roger de Llúria, Rosselló, Bruc i Còrsega. Aquest espai es va recuperar el 2007 després d’una intervenció de ProEixample, poc després s’hi va obrir l’Escola Bressol Municipal la Casa dels Nens.

Un espai amb més verd, mobiliari i elements de joc

Arran de la construcció de la llar d’infants, l’espai va perdre part de la zona de jocs, i la resta s’ha anat envellint amb els anys o ha quedat obsoleta. Amb la reforma, el consistori ha anunciat que s’hi posarà més verd, es canviarà el mobiliari i també els elements de joc, que s’adaptaran a les necessitats de l’alumnat de l’escola bressol.

També es farà manteniment del paviment i dels murs laterals, que en un futur lluiran un mural que l’Ajuntament ja ha començat a decidir amb el centre educatiu.

Una nova mirada als espais de joc

El regidor del districte, Pau Gonzàlez, en destaca que els jocs estiguin dirigits a la franja d’edat entre els 0 i 3 anys, perquè té unes necessitats específiques. Considera que “Barcelona vol ser jugable i és jugable” i, per tant, cal actualitzar els criteris i adaptar jocs també per a la petita infància.

Barcelona vol ser jugable i és jugable. Per tant, cal actualitzar els criteris i adaptar jocs també per a la petita infància”
Pau Gonzàlez, regidor de l’Eixample