En la primera pregunta de l’examen, calia resoldre l’equació que podeu veure al capdamunt d’aquesta informació. On l’estudiant autor de la fotografia hi ha guixat una z, hi havia inicialment una x.

Els alumnes sostenen que quan ja havia començat la prova els han avisat de l’error i els han donat temps extra per completar-la. La mesura, però, no ha satisfet tothom. Adrià J., un dels qui s’han examinat, assegura que aquest contratemps els ha fet anar “una mica justos” a l’hora de completar les respostes perquè  “el problema és que era el primer exercici i tothom havia començat per aquí”. Aquest estudiant afirma que ha resolt l’equació de les dues maneres i que, fent-ho amb la x, “donava un resultat diferent, més difícil de calcular perquè et sortien fraccions”.

La Secretaria d’Universitats, en canvi, ha donat unes explicacions força diferents. Els responsables de la prova afirmen que en cap cas no hi ha hagut un error i que l’examen es podia resoldre de les dues maneres, amb l’obtenció del mateix resultat.

Exàmens amb errors ortogràfics

Una altra prova que també ha estat controvertida és la de matemàtiques aplicades a les ciències socials, que contenia una falta d’ortografia en l’encapçalament. Al títol, l’article “les” estava escrit amb a, tal com es pot veure en la fotografia. La versió que la Generalitat de Catalunya ha penjat al seu web, l’errada està corregida.

Les queixes d’estudiants, però, no acaben aquí. Els qui s’han examinat d’història de la filosofia a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Barcelona expliquen que els han repartit dos models d’examen diferents, un a cada grup. En un, el que figura al web de la Generalitat, es preguntava sobre René Descartes i John Locke. En l’altre, segons els alumnes, els autors que hi sortien eren John Locke i John Stuart Mill.