(EFE) Aquest 8-M, el sindicat Comissions Obreres (CCOO) s’ha centrat en la corresponsabilitat i ha presentat l’informe El temps de les dones, elaborat a partir dels grups de treball fets amb motiu de la tercera Assemblea Sindical Oberta de CCOO de Catalunya i redactat per la sociòloga Irene Galí. L’informe es fa ressò d’algunes dades recollides per enquestes del CEO i l’INE, entre les quals destaca que quan passen de viure soles a fer-ho en parella, les dones augmenten el nombre d’hores dedicades a les tasques domèstiques de 3 hores i 38 minuts a 4 hores i 13 minuts.

Així mateix, també crida l’atenció que, quan hi ha fills, les dones augmenten el temps dedicat a la llar i les cures, mentre que la dedicació dels homes es redueix: les dones augmenten el temps dedicat fins a les 4 hores i 34 minuts i els homes el disminueixen fins a les 2 hores i 34 minuts.

Conciliació corresponsable del temps

La raó d’aquesta desigualtat és, segons CCOO, que són les dones les que més redueixen la jornada o agafen les excedències per cures, entre altres factors. Per tot plegat, reclamen la reducció de la jornada laboral sense reducció de salari: “Ha de ser un fet per a tots els sectors productius, perquè per abordar les cures hem de treballar menys, distribuir els treballs i viure millor”.

Igualment, el sindicat apunta que és imperatiu avançar en polítiques de conciliació corresponsable del temps social i el temps laboral, repensar el temps de treball però també el temps d’oci, des d’una perspectiva feminista.

Permisos remunerats

També considera que la negociació col·lectiva ha de prioritzar els increments salarials i la millora de les condicions laborals especialment en els sectors feminitzats, per eliminar la precarietat i que hi hagi un reconeixement definitiu més enllà del valor social d’aquestes professions, com ara infermeria o neteja.
D’altra banda, fan especial èmfasi en les famílies monoparentals sense xarxa de suport al país, com les dones migrants.

En aquest sentit, veuen imprescindible que tots els permisos siguin remunerats, de manera que es redueixi la bretxa per fer-ne us i reclamen, especialment, que el permís de vuit setmanes per cura de nens fins als vuit anys sigui remunerat íntegrament, tal com estableix la directiva europea que el preveu.
“Sabem per experiència que si el permís és no remunerat sempre l’acaba agafant la dona“, ha assenyalat Irene Galí.